Brunetikaa

23 teksty – auto­rem jest Bru­neti­kaa.

Życie niedo­war­tościowa­nej ko­biety usłane - kompleksami. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 14 października 2011, 16:02

Zejdź mi z oczu - tak trud­ne by us­to­sun­ko­wać do sa­mego siebie, a nieraz tak cho­ler­nie potrzebne. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 24 stycznia 2011, 15:59

Nadzieja - mis­trzy­ni zamętu. Kar­mi ludzkość złudzeniami. 

myśl
zebrała 61 fiszek • 20 listopada 2010, 00:04

W ciszy naj­bar­dziej pa­raliżuje mnie głośny wydźwięk moich nieuza­sad­nionych myśli. 

myśl
zebrała 60 fiszek • 12 listopada 2010, 13:24

Uczu­cia, które rodzą się i zni­kają pod wpływem chwi­li są war­te ty­le, co po­całunek egoisty. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 21 października 2010, 14:03

Łza na po­liczku dziec­ka przy­biera bo­les­ny kształt. 

myśl
zebrała 59 fiszek • 14 października 2010, 21:34

Sa­mi sku­tecznie par­to­limy włas­ny życia los, kom­pli­kując wyjścia najprostsze. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 12 października 2010, 00:09

W moim ser­cu mie­szka sens niez­na­ny nikomu. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 5 października 2010, 00:21

Po­każ mi Niebo, szczęścia ko­rytarze. Bo tu na Ziemi, zab­rakło dla mnie marzeń. 

myśl
zebrała 61 fiszek • 2 października 2010, 12:03

Po­zos­ta­wiając ciało niena­ruszo­ne, na­rysuj por­tret duszy mo­jej.


Po­dob­no tak dob­rze mnie znasz. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 1 października 2010, 00:02
Brunetikaa

"Pragnienie bycia kimś innym to marnowanie osoby, którą się jest..."

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność